NAPOVRCHU.CZ | Příznak, příčina, důsledek... | 25.06.2019

Příznak, příčina, důsledek...

obrazek

Kde upadne morálka nastupuje zákon... ...čím více zákonů, tím pokleslejší společnost.

PŘÍZNAK: - pokaždé, když se lidstvu otevřou stavidla volnosti a svobody, spláchne jej vlna manipulovatelnosti, egoismu, lhostejnosti, falše či beránčí ovladatelnosti, a vyplaví jej na ostrově suchém, posetém pouze bezmorální charakterností.

PŘÍČINA: - odplavení od ctností tkví v osobní míře manipulovatelnosti, egoismu, lhostejnosti, falše či beránčí ovladatelnosti, každého-jednoho jedince ze společenství.
Cožpak ještě kdosi může jen pomyslet - nebo dokonce i přemýšlet - o tom, proč byl jakožto člověk tak obdarován?
Proč darovatel nám rozdal takové dary?
Dostali jsme navrch schopnosti, kterých nedosáhl ani náš dobrodinec. Pročpak asi?
Láskou jsme dostali víc o tolik, o kolik jsme povinni předávat dál.

DŮSLEDEK: - žití na ostrově-odproštěném od morálu- vnímají ti, co vnímat chtějí nebo se učí či snaží vnímat.
A přesto, kdo chce potápějící se ostrov opustit?

DOSTÁVÁME SIGNÁLY, ALE BOJÍME SE ODPOVĚDĚT!

CÍTÍME JINÉ POSLÁNÍ, ALE BOJÍME SE OPUSTIT NYNĚJŠÍ STAV!

UVAŽUJEME V SOUVISLOSTECH, ALE MÁME STRACH JEDNAT!

VYHODNOCUJEME STAV, ALE NEPRACUJEME NA NÁPRAVĚ!

UZAVÍRÁME DOHODY A SMLOUVY, ALE ZŘÍKÁME SE ZODPOVĚDNOSTI!

ROZLIŠUJEME STAVY, NE VŠAK PROCESY BĚŽÍCÍ NA POZADÍ!

UPEVŇUJEME VLIV DIKTÁTU METOD, AVŠAK NEVIDÍME SHODY V SOUVISLOSTECH!

VYHODNOCUJEME SLOVA BEZ ČINŮ, ŘÍKÁME TO, CO NEDĚLÁME,
PAK S JINÝMI ÚMYSLY PŘICHÁZÍ JINÝ ZÁVĚR, 
PAK I SMYSLU SLOV DÁME JINÝ VÝZNAM!

POSUZUJEME ZÁVISLOST NA POZNÁNÍ A VĚDĚNÍ!

POSUZUJEME DOBU A CÍLE, KTERÉ ZRCADLÍ JAKÉ JEVY JSOU V NICH ODRAŽENY!

AVŠAK NEJSME PŘIPRAVENI, NEMÁME SMĚR A SMYSL!!! 

Autor: (a)   NAPOVRCHU.CZ