NAPOVRCHU.CZ | Civilizačně-kulturní řád | 04.06.2019

Civilizačně-kulturní řád

obrazek

Každý aktivní člověk nanucovaný do civilizačně-kulturního řádu (i do toho, s kterým chce žít ve shodě, avšak je do něj okolními vlivy postrkován či tlačen, ne málo kdy i vlastní silou) musí pocítit - neztratil-li veškerou osobní morálnost hodnot - vlastní jinakost danou odlišností kultury hnětenou pradávností dob.
Takový člověk vybaven morálností musí pocítit příliv snah o vyvrácení tvrzení o odlišnostech o ctění si morálnosti.
Takový člověk nemůže nikdy přijmout jednakou stejnost řádu, do kterého jest tlačen.
Už při uslyšení slova např:„válka či katastrofa“ - mu tato slova přeloží na neshoda, svár a počne sám hledat mírnější řešení.
Ale člověk, který ztratil vše co měl (Hmotné věci mají pouze peněžní hodnotu!) ze své morálnosti - slyší-li slova „válka-katastrofa“; přiřazuje se bez rozmyslu (ostatně je to velmi pohodlné a bezpracně užitné) k většině - davu populace. K davu jenž nectí Zemi, která jej zplodila. K davu jenž se tak jako tak časem bezmyšlenkovitě zahubí či nechá zahnat do záhuby.

obrazek

1) Člověk není jednotně organizovaná bytost. Žádá stále více, než mu svět dobrovolně dává. Příroda nám dává pocítit nejrůznější potřeby; mezi nimi jsou takové, jejichž uspokojení ponechává naší vlastní činnosti. Bohaté jsou dary, které nám přidělila, ale ještě bohatší je naše žádostivost. Zdá se, že jsme zrozeni k nespokojenosti. Pouze zvláštním případem této nespokojenosti je naše touha po poznání. Pohlédneme dvakrát na strom. Jednou vidíme jeho větve v klidu, podruhé v pohybu. Tímto pozorováním se nespokojíme. Proč se strom ukazuje jednou klidný a podruhé v pohybu? Tak se tážeme. Každý pohled do přírody v nás vytváří řadu otázek. Každým jevem, s nímž se setkáváme, je nám zároveň dán úkol. Každý zážitek se nám stává záhadou, kterou je třeba rozluštit. Vidíme, jak z vajíčka vzniká bytost podobná mateřskému živočichu; tážeme se po příčině této podobnosti. Pozorujeme na živé bytosti růst a vývoj až k určitému stupni dokonalosti: hledáme podmínky této zkušenosti. Nikde nejsme spokojeni s tím, co příroda rozprostírá před našimi smysly.Všude hledáme to, co nazýváme vysvětlení skutečností.

Autor: (a)   NAPOVRCHU.CZ

1) Rudolf Steiner Filosofie svobody II.