NAPOVRCHU.CZ | Napětí | 05.03.2018

Napětí

obrazek

Zajisté každým z nás zmítal ten zvláštní pocit nebo tušení o přicházející změně stávajícího stavu věcí a nevyhnutelných změn. Jedná-li se o tušení změn společnosti, zavčas pocítíme, však probudíme-li se vůbec, zápal pro změnu podpořený touhou cosi změnit.
Již ani netušíme jak má vypadat společnost slušných bytostí - nevíme, jak má fungovat - chybí ztracený "morální základ". Námi volení představitelé státu a politici nemají být vládci, ale našimi služebníky rodné země - namísto podporovatelů vyčichlého zbídačeného systému a zmlklých politických stran, které se ozývají a křičí, jen v dobách, kdy nejde o člověka. Avšak naše bedra nesou největší podíl na vývoji zotročování lidství - podporovaný naší nečinností a nezájmem.
Jen tak jakoby lousknutím prstů, bez jakéhokoliv rozmyslu jsme předali - s plnou dávkou nevědomosti - "světové elitě" moc nad námi, taktéž i média a rodnou zemi. S absolutní naivitou, bezmyšlenkovité lhostejnosti - či spíše lenosti z nemyšlení - stala se z nás krmě pro dravce. Paralyzujeme na sobě i sebe samé.
Výsledkem lidského zápalu pro společenskou změnu, bez uvažování o souvislostech příčin, bývají často změny opačné i s vyvolanými neblahými důsledky. Lidský zápal pro společenskou změnu podepřený mravy a hodnotami morálními, ctnostnými a čestnými - jen ten je schopen uvolnit napětí. Duše člověka v napětí prahne po změně, ale nevíme, že je to touha po shodě a pospolitosti.
Přítomné chyby jsou ozvěnou chyb předešlých.


obrazek

PSÁNO ZIMA 1972/73
1)Tedy v tomto neplodném a slepém střevu společnosti všeobecného blahobytu, které je uměle udržováno na úrovni pouze a jedině proto, protože spol. všeob. blahobytu si klidně dovolí nechat chcípat čtyři pětiny lidstva, ale z hanebného studu si nemůže dovolit nechat chodit lidi v hadrech a chcípat hlady v "srdci Evropy" - tedy zde prosím jako sebevědomí trubci čučí na mne ta proslavená elita: nepotřebuje nikdo rentgen, aby viděl, že každý z nich má místo páteře devětkrát nalomenou hřídel a po ksichtech jim poznáš, že je to jen banda podvodníků, denunciantů, zlodějů, kolaborantů a všeho kromě poctivosti schopných individuí. A užívám-li slov příliš sprostých pro intelektuálskou konverzaci, tedy za a) já s vámi vůbec nekonverzuji, za b) dokažte mi jediným ověřitelným dokladem, že vám křivdu činím.
A tahle "elita" si dál udržuje svůj monopol, protože byť by je desetkrát prokádrovali, zas dostanou své zplozence na ta "místa nahoře", protože nikoho ani ve snu nenapadne, aby si ještě dnes dával nějakou práci s tím, aby se věnovalo sebemenší úsilí ke vzdělávání 95 % ostatního obyvatelstva, jež si ovšem samo se vzděláním zajisté starosti činit nemusí a nebude, protože mu dokonale stačí auto a víkendová chata a pět tisícovek na ruku - jako u nás a v SSSR, tak ve slavném "svobodném světě". Koneckonců co svět světem stojí, když nevzdělanci měli postaráno o mazaný chleba a rekreaci, tak se opravdu nepřetrhli ve svých kulturních a intelektuálních ambicích. S tímhle tedy taky počítáte a dnes se na to můžete opravdu spolehnout víc než kdy jindy! Dobře tak. Já za vás a vaše p. t. potomky horkou kaši vylízávat nebudu. Nemám resentiment vůči vám ani jako celku, tím méně jako vůči jednotlivcům.

Autor: (a)   NAPOVRCHU.CZ

1) Egon Bondy: Sklepní práce str. 139-140, Votobia 1997