NAPOVRCHU.CZ | Úvodní stránka...
KE KAFÍČKUKRÁTKÉ
Vyndejte hlavy z peněženek
2000 roků
Morál
Zapomeň
Naše nutnost změny
Březen 2018
Až se bude konat poslední odjezd
Spontánnost
Probuzení
Ztracená generace
K ZAMYŠLENÍDELŠÍ
Živá kniha II.-III. II. PROČ Jistě, každý jeden z nás se střetl s životní situací, kdy nebylo vyhnutí, a kdy se byl nucen zeptat sám sebe: .....
III. MOŽNOSTI VĚDĚNÍ Člověče, neboj se výsměchu druhých, nic si z toho nedělej, že nestojíš...
Živá kniha Úvod.-I. rozepsána časem. Tvořena, sestavena a opravena životem. To, že žijeme pod takovým a takovým ...
I. ČLOVĚK Člověku 20. a 21. století připoutanému přítomností se vyjevuje minulost a myšlenky...
V nitru Vzhlédnutí do „niter“ zajisté vyžaduje pozorovatele odvážného, beze strachu a neukolébaného nevšímavostí nebo leností.
Člověčí a lidská morálnost Svět oplývá takovou morálkou jakou má každý lidský jedinec.
O vizi O vizi, kterou nemáme. Bez které jsme odsouzeni k našemu ovládání, manipulaci a roztříštěnosti.
Věčná manipulovatelnost... „Já nevím jestli je člověk tak blbej, že sedí furt u televize, nebo jestli z toho sezení zblbnul. Ale v každém případě jsou spolu ve vztahu intimním.“
Milan Machovec: -z přednášky na Filosofické fakultě UK v Praze -Smysl lidského života (2001/02)