NAPOVRCHU.CZ | Úvodní stránka...
KE KAFÍČKUKRÁTKÉ
2000 roků
Morál
Zapomeň
Naše nutnost změny
Březen 2018
Až se bude konat poslední odjezd
Spontánnost
Probuzení
Ztracená generace
K ZAMYŠLENÍDELŠÍ
V nitru Vzhlédnutí do „niter“ zajisté vyžaduje pozorovatele odvážného, beze strachu a neukolébaného nevšímavostí nebo leností.
Člověčí a lidská morálnost Svět oplývá takovou morálkou jakou má každý lidský jedinec.
O vizi O vizi, kterou nemáme. Bez které jsme odsouzeni k našemu ovládání, manipulaci a roztříštěnosti.
Věčná manipulovatelnost... „Já nevím jestli je člověk tak blbej, že sedí furt u televize, nebo jestli z toho sezení zblbnul. Ale v každém případě jsou spolu ve vztahu intimním.“
Milan Machovec: -z přednášky na Filosofické fakultě UK v Praze -Smysl lidského života (2001/02)
Příznak, příčina, důsledek... Kde upadne morálka nastupuje zákon...
...čím více zákonů, tím pokleslejší společnost.
Civilizačně-kulturní řád Člověk není jednotně organizovaná bytost. Žádá stále více, než mu svět dobrovolně dává...